Yatsan

Uyku geçişlerinde, uykudan uyanırken ya da uyku sırasında ortaya çıkan istenilmeyen fiziksel olay ya da deneyimlerin genel adı. Bu olaylar uyku ilişkili anormal hareketler, davranışlar, duygular, algılar, rüyalar ve otonomik sinir sistemi fonksiyonlarını içeriyor. Uyanıklık tepkisi bozuklukları, REM (rapid eye movement) uykusuyla ilişkili parasomnia ve diğer türler olarak üç sınıfa ayrılıyor. Birçok psikiyatrik, nörolojik, tıbbi hastalık ve uyku bozuklukları ya da fiziksel, cinsel, duygusal istismar gibi travma öyküleri bu duruma neden olabiliyor.