Sankalpa, Sanskritçe bir sözcük ve bir şeyi kuvvetlice istediğimizde, etraftaki hemen her şeyin ona ulaşmamızdaki aracılar haline dönüşeceğini söylüyor. Yani… Ne istediğine çok dikkat et çünkü eninde sonunda olacaklar!