Yatsan

solunum için ağız ve burundan gelen hava akımının yüzde 50’den fazla azalması. Hastalarda apne (soluksuz)

Uyku sırasında kalma, solunumun geçici bir süreliğine durması) ve hipopne sayılarının toplamı, kişinin uyku saatine bölünerek apne-hipopne indeksi yani AHİ değeri elde ediliyor.